Rok 2008

Bruntálske jaro

8.3.2008 Bruntál

kat. r. nar. 2000: 2. Sára Hrabinská
15. Melanie Dedíková
16. Katarína Schmuckerová (spolu18)
kat. r .nar. 1999: 7. Kristína Pritzová (finále so švihadlom)
11. Lucia Laliková 12. Natália Slámová (spolu 15)

Kontrolný pretek OCM

6.3.2008 Mladosť Bratislava

1. miesto Lucia Selecká – zostava so stuhou

Veselská Panenka

29.3.2008 Veselý nad Moravou

Kadetky mladšie: 7. Sanija Krajčovičová (spolu 16)
9. Simona Chytilová
Kadetky staršie: 18. Zuzana Uličná (spolu 20)
Dorastenka: 19. Katarína Vicová (spolu 19)

Žďárská sneženka

29.3.2008 Žďár nad Sázavou

Mladšie nádeje 23. Viky Malá
10 - 11-ročné. : 31. Kika Lelkesová
34. Esther Vavrová
35. Lucia Španková
45. Terezka Franzová (spolu 48)

Břeclavský pohár

5.4.2008 Břeclav

kat. r. nar. 2000: 1. Hanka Dziaková (spolu 18)
7. Barbora Polónyová
kat. r. nar. 1999: 12. Lucia Laliková (spolu 15)
kat. r. nar. 1998: 7. Lucia Španková (spolu 12)
kat. r. nar. 1993-94: 8. Terka Hollá
10. Natália Vosátková (spolu 13)
kat. nar. 1992 a st.: 14. Katarína Vicová (spolu15)

Jarní pohár

12.04.2008 SKP Brno

9-ročné: 7. Kristína Pritzová
17. Natália Slámová (spolu 30)
10-ročné: 6. Esther Vavrová
8. Kristína Lelkesová (spolu 15)

Baver cup

12.4.2008 Třebíč

Mladšie nádeje: 29. Viktória Malá (spolu 33)
Staršie nádeje: 20. Lucia Selecká
26. Sanija Krajčovičová
35. Simona Chytilová (spolu 36)

O pohár mesta Vyškov

3.5.2008 Vyškov

8-ročné (20): 4. m. Polónyová Barborka
9-ročné (23): 17. Juklová Lucia
18. Laliková Lucia
10-ročné (20): 9. Vavrová Esther
12. Španková Lucia

Slovenský pohár klubov – jarná časť

3.5.2008 Prievidza

6. miesto – Hanka Dziaková, Viktória Malá, Terezka Franzová, Dominika Selecká

Oddielový pretek

8.05.2008 Sokol BA

Kategória B: mladšie žiačky: 1. Viktória Malá
2. Kristína Pritzová
3. Lucia Laliková
4. Esther Vavrová
5. Lucia Špánková
6. Lucia Juklová
7. Kristína Lelkešová
Júlia Grejtáková
staršie žiačky: 1. Vanesa Djibrilová
kadetky: 2. Zuzana Uličná
3. Simona Chytilová
4. Dominika Selecká
5. Natália Vosátková
6. Monika Bočová
dorastenky: 1. Katarína Vicová
Kategória A: staršie nádeje: 2. Lucia Selecká

Majstrovstvá Bratislavy

18.05.2008 Rapid + Sokol BA

Kategória B: mladšie žiačky: (spolu 16) 2. Viky Malá

4. Esther Vavrová
5. Kristína Pritzová
6. Kristína Lelkesová
7. Lucia Laliková
9. Lucia Španková
11. Lucia Juklová
16. Júlia Grejtáková
staršie žiačky: (spolu 15) 11. Vanesa Djibrilová

14. Terzka Franzová
kadetky: (spolu 15)

4. Sanija Krajčovičová
7. Dominika Selecká
10. Monika Bočová
11. Zuzana Uličná
13. Natália Vosátková
14. Simona Chytilová
15. Terka Hollá
dorastenky: (spolu 3) 3. Katka Vicová

Kategória A: staršie nádeje: (spolu 4) 2. Lucia Selecká

Mantila Gym Cup 2008

24.05.2008 Mantila Brno

6-ročné (4): 3. Petrezsélová Vivienn
8-ročné (10): 4. Polónyová Barborka
10-ročné (8): 5. Lelkesová Kristína

Kvalifikácia Západ

1.06.2008 Danubia BA

Kategória B: mladšie žiačky: 2. Viktória Malá
3. Esther Vavrová
4. Kristína Pritzová
7. Kristína Lelkešová
8. Lucia Laliková
9. Lucia Španková
kadetky: 7. Sanija Krajčovičová
9. Dominika Selecká
11. Zuzana Uličná
12. Natália Vosátková
15. Simona Chytilová
16. Monika Bočová
dorastenky: 9. Katarína Vicová
Kategória A: staršie nádeje: 3. Lucia Selecká

Oddielová pretek prípraviek

9.06.2008 Sokol BA

6-ročné: 1. Končeková Lea
2. Polónyová Terka
3. Speváková Federika
4. Bublová Vanesa
7-ročné: 1. Bogárová Mária
2. Barčáková Katarína
3. Virsik Lara
4. Ribanská Ema
5. Gschwandtnerová Ester
8-ročné: 1. Dziaková Hanka
2. Hrabinská Sára
3. Polónyová Barborka
4. Dedíková Melanie
5. Schmuckerová Katarína

Majstrovstvá Slovenska

14.-15.06.2008 ŠOG Nitra

Kategória B: mladšie žiačky: (18) 1. Viktória Malá

4. Kristína Lelkešová
6. Kristína Pritzová
8. Lucia Laliková
10. Lucia Špánková
12. Esther Vavrová
kadetky (25): 8. Dominika Selecká
9. Sanija Krajčovičová
10. Zuzana Uličná
15. Monika Bočová
19. Simona Chytilová
21. Natália Vosátková
dorastenky (10): 10. Katarína Vicová
Kategória A: staršie nádeje (12): 3. Lucia Selecká

Majstrovstvá Bratislavy prípraviek

21.06.2008 Sokol BA

6-ročné: 1. Petrezsélová Vivienn
2. Končeková Lea
10. Polónyová Terka
7-ročné: 8. Bogárová Mária
11. Barčáková Katarína
8-ročné: 5. Hrabinská Sára
7. Dziaková Hanka
10. Polónyová Barborka
13. Dedíková Melanie
16. Schmuckerová Katarína
družstvá: 1. Rapid BA
2. Danubia BA
3. Sokol BA

Medzinárodná pohárová súťaž

26.-28. 09.2008 Bulharsko/Pazardzik/

10-ročné: 1.m Viktória Malá (spolu 30 pretekárok)
3.m Lucia Selecká (spolu 24), finále beznáčinie – 3.m, finále lopta – 3.m

Pohár Liptova - medzinárodná súťaž jednotlivkýň

24.-25. 10.2008 Lipt.Mikuláš

8-ročné: 4.m Sára Hrabinská
12-ročné: 2.m Sanija Krajčovičová

Mantila – spoločné skladby

1.11.2008 Třebíč/Česká republika/

Kategória E:
(9-ročné a ml.)
2. /8.m Schmuckerová, Hrabinská, Dziaková, Polónyová, Dedíková
Juniorky 3. /8.m Selecká D., Uličná, Selecká L., Vosátková, Krajčovičová, Bočová

Třebíčsky podzim – spoločné skladby

17.11.2008 Třebíč/Česká republika/

Kategória E:
(9-ročné a ml.)
4. /14.m Schmuckerová, Hrabinská, Dziaková, Polónyová, Dedíková
Kategória D:
(11-ročné a ml.)
19. /20.m Malá, Vavrová, Timurová, Laliková, Pritzová
Nádeje
(12-ročné a ml.)
9. /17.m Selecká L., Mészárosová, Djibrilová, Malá, Vavrová
Juniorky 8. /8.m Selecká D., Uličná, SeleckáL., Vosátková, Chytilová, Bočová

Brnenský Drak – spoločné skladby

22.11.2008 Brno/Česká republika/

Kategória E:
(9-ročné a ml.)
7. /19.m Juklová, Hrabinská, Dziaková, Polónyová, Dedíková
Kategória D:
(11-ročné a ml.)
15. /16.m Malá, Vavrová, Timurová, Laliková, Pritzová

Majstrovstvá Slovenska v spoločných skladbách

6.12.2008 Danubia Bratislava

Kategória ml.žiačky:
(9-ročné a ml.)
4. /7.m Juklová, Hrabinská, Dziaková, Polónyová, Dedíková, Schmuckerová
Kategória st.žiačky:
(11-ročné a ml.)
2. /3.m Malá, Vavrová, Timurová, Laliková, Pritzová
Kategória nádeje:
(13-ročné a ml.)
2. /4.m Selecká L., Mészárosová, Djibrilová, Malá, Vavrová
Kategória juniorky: 3. /3.m Selecká L., Selecká D., Chytilová, Uličná, Bočová, Vosátková

Kohoutovicky Vánoční Pohár -spoločné skladby

7.12.2008 ASPV Brno/ ČR /

Kategória E:
(7-ročné a ml.)
3. /4.m Bogárová, Barčáková, Dolinská S., Ribanská E., Richardsonová, Bublová
Kategória nádeje:
(13-ročné a ml.)
3. /4.m Selecká L., Mészárosová, Djibrilová, Malá, Vavrová

Vianočná Nitra – medzinárodná súťaž jednotlivkýň

13.12.2008 Nitra

Kategória prípravky: (8-ročné) 1. /15.m Sára Hrabinská
Kategória dorastenky: 8. /8.m Katarína Vicová

Memorál Hermy Jochovej-spoločné skladby

14.12.2008 Sokol Bratislava

Kategória E1
(6-ročné a ml.)
1. /2.m Končeková, Polonyová, Speváková, Bublová, Petrzselová
Kategória E:
(7-ročné a ml.)
4. /5.m Bogárová, Barčáková, Dolinská S., Ribanská E., Richardsonová, Dvorská, Petrželková
Kategória ml.žiačky:
(9-ročné a ml.)
3. /6.m Juklová, Hrabinská, Dziaková, Polónyová, Dedíková, Schmuckerová
Kategória st.žiačky:
(11-ročné a ml.)
2. /4.m Malá, Vavrová, Timurová, Laliková, Pritzová
Kategória nádeje:
(13-ročné a ml.)
2. /2.m Selecká L., Mészárosová, Djibrilová, Malá, Vavrová
Kategória juniorky: 2. /3.m Selecká L., Selecká D., Chytilová, Uličná, Bočová